Tag Archives: slack

slack คืออะไร

สารบัญ

slack คืออะไร

Slack: Be less busy - Chromium_001

slack เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่ทำหน้าที่สำหรับช่วยในการสื่อสารระหว่างกันในทีมที่ต้องทำอะไรร่วมกัน เช่น ทำโครงการเดียวกัน, ทำงานแผนกเดียวกัน หรือบริษัทเดียวกัน เป็นต้น

slack ระบุว่าตัวเองเป็น “email killer” แต่ผมอยากจะให้นิยามมันแบบง่ายๆว่า slack = email + chat + file sharing

slack ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเพืิ่อ

  1. ลดการสื่อสารด้วยอีเมล์
  2. ลดการแชร์ไฟล์หลายๆสำเนา
  3. สื่อสารแบบ real-time
  4. ใช้งานง่าย ดูสวยงาม

Slack – Collaboration Tool

2558-11-06 13_32_12-Slack_ Be less busy

กำลังมองหาเครื่องมือดีๆสำหรับใช้สื่อสารกันในทีมที่ทำงาน ก็มาเจอตัวนี้เข้าครับ SLACK (slack.com)

การทำงานพื้นฐานก็สามารถใช้แทนอีเมล์ได้ แชร์ไฟล์ได้ chat ได้

ที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือสามารถติดตั้ง bot เพื่อใช้ในการนัดหมายสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายๆด้วย

http://meekan.com/slack

 

ลิงก์แนะนำ Slack ที่เป็นภาษาไทย

https://www.blognone.com/node/65551

http://www.somkiat.cc/slack-for-beginner/

http://www.digimolek.com/2015/05/31/slack-billionaire-app/

http://techencode.com/2014/11/02/slack-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-line-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5/

http://blog.doonnn.com/slack-ep1/