ทดลองใช้ Line บน Linux

ทดลองใช้ Line บน Linux ด้วยวิธี remote Android phone ผ่าน web browser ก็พอแก้ขัดได้ครับ

เครื่องมือที่ใช้ -> Webkey

line-linux

Short URL: http://b8n.me/b8hIlt
Clip to Evernote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.